Что нового

Помогите с передвижением окна

Zaramot

I ♥ AutoIt
Сообщения
1,160
Репутация
660
Имеется скрипт:

Код:
#include <GDIPlus.au3>
#include <Memory.au3>
#include "BinaryImage.au3"
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$hForm = GUICreate('', 400, 300, -1, -1, BitOR($WS_POPUP,$WS_CLIPSIBLINGS))

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("", 0, 0)
$Png = Png()
GUICtrlSetImage($Pic1, $Png)
_SetImageBinaryToCtrl($Pic1, $Png )

GUISetState()

While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
    Case -3
      Exit
  EndSwitch
WEnd

Func Png()
Dim $sData = '0x'
$sData &= '89504E470D0A1A0A0000000D49484452000001900000012C0806000000EDB7E5C2000000097048597300000B1300000B1301009A9C18000000206348524D00007A25000080830000F9FF000080E9000075300000EA6000003A980000176F925FC546000025D84944415478DAECDD495363797AEFF11F02844008310801621462128829A9ACAC687BE137E008EFEA3574445FDFBD97BE2B87F7F67B70443BE23AAE178E7044B96BCE89799E0709841083900031DF85CE0055D93AD48DB8AE5A7C3F9B6E756765C1F324F1CBE7FC8753F2E5975F3E0A00805FA84C92FED7DFFFBD6AFC7E2593493536362A7578A8C660504747476A6C6C54FAE8480D81808E8F8FD5D0D0A0E3E363D5D7D7EBF4F4547575753A3B3D556D6DADCE3219F9FD7E653219D5D4D4289BCDCAE7F32997CDAABABA5AB98B0B79BD5E5D5E5CA8AAAA4A975757AAACACD4D5D5953C1E8FAEF37955783CBABEBE5685DBAD9BDB5B959797EBF6F656656565BABFBF57696969E13F5D2E3D3C3CA8C4E5921E8D0C2C29D1E3E3A34A4A4AF4F8F02097F96B4B4B757F77A7B2B232DDDEDD59BFA7DBED2EFCBB2A2AAC7F773E9FB7BEA6AACA4A5D5C5ECAEBF5EAE2E2A2F03D64B3AAF6F994CD6655E3F329737E6E7DCFB57EBFCECECE545B57A7D39313D5D5D7EBE4E4C4AA59434383D2E9B41A1B1B757474A46063A352A994824D4D3A3C3C545353930E934935'
$sData &= 'B7B4287970A0A6E666EB7FA727F4849ED0935FBB27C1605067A7A70A3635E90F7FF8834ABEFCF2CBC7BFFBBBBFD3BB77EF34188DEADDBB779A9898D0E4E4A4C6C6C735333DAD919111CDCDCD692816D3E2C282A283835A5E5A527F7FBFD6D6D6D4D3DBABF5F575F54422DAD8D850B8BB5B3BDBDBEAE8ECD4DEEEAEDADADA944824140A85747070A0E6E6661DA6520A1A7F40024683EBEBEB757A7626BFDFAFF3F373F97C3E5DE472AAAAAA2A34AAB252D7F9BCDC1515BABDB9B11AE372B9F46834A2A4A4440F0F0F2A2D2DD5EDDD9D2ACC427B3CCA5F5DA9B2AACA2A68369B95BFA646676767AAABABB30A964EA7D5180C2A65FCA14C26936A6969D1FEFEBE5ADBDA14DFDB537B478776B6B7150E87B5B9B9A94824A2F58D0DF5F4F4686D75557DFDFD5A595E56341AD5E2E2A2868686343F3FAFE1E161CDCECE6A6C6C4C9353539A78F54A1F3F7ED4C4679FE9C3FBF77AFDF9E77AF7F6AD3EFFFC73BD7FFF5E9FBD7EAD8F1F3ED0137A424FE8C9AFDE93A5A525BD7AF54ABBBBBBFAE3BFFEAB5C92343535A56834AA6FBEFD56B1E1617DFDCD371A1C1AD2F7DF7FAFFE8101FDF8F6AD7AFBFAF4FEFD7B457A7AF4F1E34785BBBB35353DAD8ECE4ECDCECEAAADAD4D73F3F30AB5B66A7171514DCDCD5A5959516330A8B5F5753504025ADFD8506D5D9D36B7B6545353A3ED9D1D79ABABB5BBB7A72AAF5789FD7D793C1E259349'
$sData &= 'B9DD6EA55229959695E9F8E444252E974E4F4FF5F0F8A84C26A3BBFB7B657339DDDCDEEAF2EA4A57F9BCF2D7D7BAB8BCD4CDEDADB2B99C1E1E1E7496C9E851D2E9E9A94A5C2EA5D36995959529954AC9ED76EB209994A7B252F14442555EAF76F7F654EDF3697B7B5B357EBF36B7B6545B57A7F58D0D3504025A5B5B536330A8E5E56535B7B468617151A1D656CDCDCFABBDBD5DB3B3B3EAECEAD2D4D494C2DDDDFAF0F1A3223D3D7AF7FEBD7AFBFAF4E3DBB7EA1F18D0B7DF7DA7A1A1217DFDCD378A0D0FEB4F7FFA93464647F5D5575F69FCD52B7DF55FFFA591D151FDE94F7FA227F4849ED093DF444F7AFBFAF4E1E3477585C392540890C1C1416BF2F8EEBBEF343131A11F7EF841A3A3A37AF7EE9D868787F5E1C3070D0D0D69727252D16854D3D3D3EAEFEFD7DCDC9C229188161717150E87B5BCBCACCECE4EADAEAEAAADAD4DEBEBEB0A8542DADADA527373B3767777150C06158FC7150804747070A0FAFA7A259349F9FD7E1D1D1DA9BABA5AC7C7C7AAAAAAD2E9E9A92A2A2A94C964545E5EAE8B8B0B959696EAEAEA4A92747D7DADFBFB7BDDDDDDE9F6F6560F0F0FBABEBE96245D5E5EAAB4B454D96C56E5E5E5CA6432F2783C3A3D3D95D7EBD5F1F1B17C3E9F8E8E8E545B5BAB6432A9FAFA7AEDEFEF2B1008281E8F2B180C6A777757CDCDCDDADCDC542814D2FAFABADADBDBB5BABAAACECE4E2D2F2F2B1C0E6B'
$sData &= '6161413D3D3D9A9B9B537F7FBFA6A7A7158D46353939A9A1A1217DF8F041C3C3C37AF7EE9DC6C7C7F5C30F3F68626242DF7EFBAD5EBF7EADAFBFFE5A6FDEBCD1575F7DA5376FDEE8EBAFBFD6EBD7AFE9093DA127F4E437D113B3960B0B0B7680CCCDCE6A6262426F7FFC516F8CD1F0B3CF3ED3C70F1FF4EAD52B4D4D4E6A6C6CAC30120E0F6B6E7656B1A1A1C2483830A095E565F5F7F5696D75B5300AAEAFAB3B1CD6D6E6A6BA3A3BB5B3BDADF6B63625E271B586423AD8DF2F8C82C9A482C1A08E5229051A1A74727CACBADA5A65CECEE4AFA951F6FC5CBEEAEAC2285859A9ABCBCBC25897CFABBCAC4C7777772A75B9F4F8F0501801A5C208E872E9EEEE4EE56565BACEE755E9F1E8EAF252DEAA2A5DE472F25557EB3C9391BFA6A6F0BCAFAE4EC7E9B40281808E52290583C1C233D6E666ED27126A0D8514DFDB53477BBB76B6B7D5D5D9A9ADCD4D45BABBB5B1BEAE5E63F4EBEFEBD3F2D292A203035A5C58502C16D3DCECAC46464634333DADB1B1314D4D4EEAD5AB577AFFEE9D5E7FF699DEFEF8A3BE78F3463F7CFFBD7EF7BBDFE9BB6FBFD55FFEE55FEABB6FBFD5EF7EF73BFDF0FDF7F4849ED0137AF29BE88959CB8181013B4062B198262727F5F9E79FEBDDBB77D6F3C4571313857F687C5C3333331A191DD5DCFCBC62B198161717158D46B5BCBCACFEFE7EADAEAEAAA7A7471B1B1BEAEEEED6D6D696BABABAB4'
$sData &= 'B3B3A38E8E0EEDEDEDA9B5B5558944422D2D2D85063435151AD0D8A8E3E363D5198B5BFEDA5A653299C222562E27AFD7AB2B63D1CA5C38BABDBD5599B1D054525222497A7C7C94CBE5D2FDFD7D61D1E9F656151515D6E2D285B110662E906532196BD1A8BEA141C7E6C25D2A653D3F0C85424A24126A6B6BD3DEDE9E3A3A3AB4B3B3F3FCF9E1FABA7A7B7BB5BABAAAFEFE7E2D1BCF0F17E6E71533FED08E8C8E161A313EAEA9C9C9C2B3DC0F1FAC9A7FF1C517851F8EBFF80BEB87E2C71F7ED0175F7C414FE8093DA127BF899ECC4C4F6B7864442BCBCB7680CC2F2C686C6C4CEF3F7CD067AF5FEB83D10073316ADA588C9A9D9D552C16D3FCC28206A2512D2D2F17165C56570B8B511B1BEA8E44B4B9B5A5AE7058DB3B3BEAE8ECD4EEDE9EDADADB154F24D4120AE9C06840CA68403A9D567D43834E4E4E545B57A7B3B333F96A6A749ECDAACAEB55EEE2429ECA4A5D5E5DC95D51A1FCF5B5CACACB75777F2F5769A91E9EEC6478307630DCDDDDA9ACBC5CF9EB6BB92B2A0ABB26AAAA94BBB850B5CFA7F36C56354F761E9C188D384AA715686CD4A1D188FD8303855A5B154F24D4D6DEAEDDBD3D7574766A6B7B5B5DE1B0363637D51D89686D7D5DBD7D7D5A595D55FFC08016979634682C3EC58C05C191D1514D1B8DF8F8F1A35E4D4CE89DB100F8E3DBB77AF3C517FADEF8E1F8FE871FF4F99B377A6BFC50D0137A424FE8'
$sData &= 'C9AFDD9391D151CDCDCDA9AFBFFFF91AC8F4F4B4262626F4E1C94E8671A301A3C63F343C3CAC8585050D0D0D3D4BEF5E6327432412D1E6E6A6C2E1B0B6B7B7D5D9D9A9DDDD5DB5B7B72B1E8FABB5B55507070785ED76A954619B5D3AAD06A301754603FC7EBF95B466F23E4D71B7DBADDBDB5B95969616B6C339A4F8F5F5B5B5BDCDEBF52A97CBC9E7F3E9FCFCBCB085EFEC4CF5C6B6B5402050D83A180CEAF0F0D0DEC1D0DAAA783CAEF6F676EDEEEEAAB3B353DB3FD9C960D6627979590303039FDC55326A34E2D5AB579A9C9CD4679FFA1BD693BF51BD367E28E8093DA127F4E4D7EE8919C4ABABAB76802C2D2D69746444931F3F6AE2D52B4D7EFCA8F1B1314D4F4D69746444B333338A0D0D697E6E4E83D1A816171634D0DFAFD59515F5F5F66A7D6DADD0808D0D85BBBAB4BDB5A5CE8E0EEDEEECA8DDD83AD61A0A693F91508BF9FCD018B702C6F8556F8C63B57EBF326767F219FB95CD7DCC66112B8C6D70E56565BABFBB93CBD837ADC7C7C27344639FF59DB10FDB1C1BCD26FE74143C3B3D55ADDFAF93E363D5D7D5297D74A4C640A0B00D2E1854F2E0402D2D2D4A24126A6D6DD5DEDE9EDADBDBB5B3B3A34EE37962381CD6C6FABAB50DAEBFAFAFB00DCE789E383438A8F9B9390DC7629A9D99D1E8C888A6A7A6343E3666D5FCC3FBF77AFDD9677AF7F6ADF52CF7B5B165919ED0137A424F7E0B3D1936B643F7F6'
$sData &= 'F4D801323030A099D9598D8D8F6B726AAA30FA19CF0D67E7E6141B1ED6FCC282068786B4B8B4648D803DBDBD5A595D55B7F12CAD2B1CD6E6D6963A3A3BB5B3BBABB6F676EDC5E30AB5B62AB1BFAFE696166B043C3446C02363043C3646C0D3B333D518295E5D5DAD0BE3E08E7560E7FA5AE56EB76EEFEE0A876D1E1E0A8770243D3C3EAAC4E5D2DDFDBD4ACBCA74737323B7DBAD7C3E2F8FC7A3CBCB4B5555552997CBA9BABA5AE7E7E7AAF1FB756A8C82C79F1A059B9B757070F0679F277619296ED6C0AC495F7FBF96969735108D6A6171518343438567B0C3C39A3146C229734C9F9CD4AB8909EB11A2398EBF37C7717A424FE8093DF90DF4646E7E5E03D1A8D6D6D7ED00595E5ED6F0F070E1B9E3D8D8CF9F1BCECF6B7070508B8B8B1A1818B046C0B5B535F5F6F66A6363439148445B5B5B0A87C3DADDDD55474787E2F1B8DADADAB4BFBFAF5028A4A4B13BC069043C3F3F2F9C9C340EE25C5E5ECA639CB474BBDDBA79C1419CBBBB3BEBD79AFFACF97B99BFB7B918E5F7FBAD93A93F3D097B7878A8668746BC6451AAD8983E3E3EAEC9C949EB11E24FC7717A424FE8093DF92DF4C47C04D8F37402E9EFEBD3C2FCBC468D2D5BA323239A9B9D2D3C379C9FD7D0E0A0961617151D18289CE2ECEBD3EACA8A7A7B7A0ACF0FBBBB0BCF0FBBBA0AA738DBDB0BA7385B5B9588C7156A69296C7F6B6A52F2E0C0BE62C0D8FE56'
$sData &= '6F5E29605E25605E21605E1D5059A9FCD5953C1515BAB9BE96BBBC5C77E673447327C3E363E139624989750580F96BAFF379792A2A7475795938E29FCBA9DAEB55CE38CD99C96454575BABD3D35335D4D7EBF8F858818686C2B6B8C646250F0ED4DCD4A4FD4442A19616C5F7F6D4D6DAAADD9D1D6B7B5CB8ABABD088EEEE42237A7AB4BAB2F2B3ED71D648383C5C18D347470B63BAB9EBC45C8732B6208E1BDBE6E8093DA127F4E4D7EEC9E2C282060606B4F17402595D5B53747050B373731A1E19D1CCECAC866231CDCDCD293A38A885C545F50F0C7C7AE742777761E7425797B67776D4DED161ED5CD88BC7D5120A29B1BF5F18A79EEC6030EFA7A9ABAFD789B1FDEDCCB88726737E2E6F75B5B2B95CE1F8FEE5A52A3C1E5DE5F32A77BB757D73A35223C54B8C147F3453FCF1D1BA73A6ACBC5CD737372A77BB7565DC17737179A9CAAA2A657339553FB90FE6D4B812E0F8E444F5F5F54A1F1F5BA360B0A94907C6DD3B89FD7D855A5BB5178F17AE04D8DDB57636848D31D8BA1AA0D84868D67A6646A363639A9A9AD2E8D85861D7C9AB579A343E4FCFCCD0137A424FE8C96FA22703C6F6E7EE48C40E90DEDE5E2D2D2D150E8FFC64C7C2D2D2D2CFF64C9BA3DFA7F64CEF1AF7C7987BA7F7F7F7D5D2D2A26432F96C0783396E59979A3D19016B6A6AAC3DD4E6B33FF359A0F96CF0EEEEEE933B194A9EA4B8D32898CD660B'
$sData &= '4DCF64546BA478FD934BC4CCCBC3524FF6563FDDD9F0EC79625797550BB3361B1B1B8E23A1396E8F8E8E6A6666A6F037ACA9A9C2819D9919EB2E1F7A424FE8093DF9B57BB2BCBCACBEBE3E6D6E6EDA01B2BEB6A6E8C040E1F0C8D09016E6E735188D6A69715103C6C55AFD7D7D7603D6D70B0DD8DC2C34E0C9E8D7D1DE5ED8B9D0DA5AD8B9F0930604CD11B0BE5EC7E97461FC7AB283A1C6E753F6FCFCD908787579298F71A8E6D973C44FEC64787C78288C82C60D969F5C8C7A320A66CFCF0B37539E9DA9D6EF2F1CCC314F773E1905538787D6181B6A69299CF26C6DB5BE67F394A77949D9D6E666A1119F7AAE3830A0A5C5450D46A39A9F9B536C68A870606778B87060C738B8F3F4E42C3DA127F4849EFCDA3DE9EFEBD3FADA9ABABABA0A6B375F7EF9E5E3FFF8C31F343D3DADAEAE2ECDCFCF2B1A8D6A6565457D7D7DCF6EAC8C442285C287C33FBBB1D25C744A18076E92070785EB969349351BD730078D6B96AD1B2C1B1A0A0D304E6F3EBB463997539591E2959595CAE7F3AAA8A8D0CDCD8DCA8DE7882F598C2A2F2FD7CDCD4DE154E7F5B53C1E4FE1BA63F36A00634FB579ADB1DF38A053575FAF93E36335987BAB8D2BA59B9A9A943416A7CCEFF1E0137BAD3B3A3BB5BBB3A34E636B60D848F59E9E1EADADADA9CF7816FBE7FEC6158BC5B4B0B0A0C1C1412D2D2D696060809ED0137A424F7E959EAC1B5B7D3737'
$sData &= '37158BC574944AE9FFFCFBBF1702E4AFFFFAAFD5DCDCAC858505458C6B8D7B7B7B3F79B0C61CF59E1EB031772AFCB991EFE98E05F32E7EF310CCD3EB8F9F36C03C80638E6FCF1A6024F4D3AB007EEAD1789EF8B411E61DFACF1AF1E47A647324B4EEC837BEC69F5E97FCD3033B9FDAE960FEA13447C5A70778CC91B1FB133F2C2B2B2BCF768BBCE4B0133DA127F4849EFCFFEA8959433344E2F1B8060707F54FFFF44F8500F99F7FFBB75A5E5951477BBBB6B6B71589440AE34D676761D5DEBC13DF2C784B4BE154A671B0A6A9A949A9272F70093436160ED898DBDC8C6FE6A7695D6D14BCDA38F2EF7DF2A296FCD5952A3C9EC26E04A301EE272F68B19E231ACF0E8DCA5B2F6631773498BFB6BCBC5C37C68B586E8C033AF97C5E1E63CCAC325FBC627C2DD5D5D58511F1C97346AB21E6F34623E5CDEFD94C7BAB31C9646164341A648E8EF178BCB05067D4D87C0E69FDD06C6E2ADCDD5DF86CFCFFE6DF0ADA3B3AE8093DA127F4E4BFA727C6E5913B3B3B0A8542DADEDE56A4A747E9A323FDEF7FFBB7C21B090F9249251209FDC77FFC8724E93FFFF33F79572300E09968342A4F65A5750EA44C923A3B3BF52FFFF22FFAE77FFE672A0400F8A4DFFFFEF7FAABBFFA2B2593497B17563A9DA63200004747A99442A1901D20CDCDCD540500E028D4DAAA542A6507C8C9C909550100384AA7D36A6A6AB20324100850150080A3'
$sData &= 'A0B1BDD90A90E3E363AA02007074649C27B102A4BEBE9EAA00001C998712AD00610D0400F012E6C9762B40EAEAEAA80A00C091793D8A1520676767540500E0E8CCB8C6DE0A10BFDF4F5500008EFCC6FB47AC00C96432540500E0C87CFF8815203E9F8FAA00001CD5F8FDCA9C9FDB0192CB66A90A00C0D17926A31A63E8704992B7BA9AAA00001C55FB7C3A37860E97245D5C5C50150080A35C2EA76A63E8284C205E2F550100384F205EAF72B91C130800E0174E201717D6D0E192A4AACA4AAA020070545555650D1D2E49BACAE7A90A00C0D1E5E5A5AAAAAAEC00F1545450150080A3CACA4A5D5D5DD90192BFBEA62A000047F97C5E1E8FC70E900AB79BAA00001C55B8DDCA1BCB1E2E49BABEB9A12A000047D73737721B43874B92DCE5E5540500E0C85D5EAE1B63E87049D2EDDD1D55010038BAB9BD55B93174B824A9B4B494AA00001C959595E9F6F6D60E90FBFB7BAA020070747F7FAFB2B2323B405C2E175501003872B95CD6D0E192A4C7C747AA020070F4F0F0A09292123B4000007809333C081000C02F663EB5E2111600E0C57EF608EBE9480200C09FE372B9F4F0F0600788F901008062EEEFEFAD9DBB1C240400BC586969E9F36DBCE6A94200008AB9BBBBB3860E9724EB5E1300008AF9D95526375CE70E0078819B9F5EE75EC12B6D01002F505151F1FC8552E60700008AC9E7F3AAACACB403C47CBF2D0000C5'
$sData &= '545656EAF2F2D20E902BE3030000C55C5C5CA8AAAACA0E902AAF97AA00001C79BD5E5D5C5CD8017291CB51150080A35C2E27AF3174B824C95B5D4D5500008EAAABAB9533860E9724E5B259AA020070943D3F97CF183A5C9254EDF351150080235F4D8D32E7E776809C1B1F000028E63C9351ADDF6F0788DFF800004031FEDA5A9D9C9EDA01727676465500008E4E4F4F555F5F6F07486D6D2D55010038AAAFAFD7F1F1B11D20A7C63802004031E9745A0D0D0D768098E3080000C50402011D1D1DD901924EA7A90A00C0D1D1D1911A1B1BED00090402540500E028180C2A954AD901628E23000014934C26D5D4D46407483018A42A000047CDCDCD4A269376801C1E1E52150080A3838303B5B4B4D801628E23000014130A85944824EC00393838A02A000047894442ADADAD7680848C71040080625A5B5B15DFDBB30324B1BF4F5500008EF6F6F6D4D6DE6E0788398E0000504C7B7BBB767777ED0089C7E3540500E0686767479D9D9D7680B4B5B551150080A3AEAE2E6D6D6DD901628E23000014B3B5B5A570386C0788398E0000504C381CD6C6C6861D20DBDBDB540500E0686363433D3D3D768098E3080000C5442211ADADADD901B2B9B9495500008ED6D6D6D4D7D767074877773755010038EAEBEBD3CACA8A1D20EBEBEB540500E068656545FDFDFD7680F4F6F652150080A38181012D2D2DD901B26A8C23000014B3'
$sData &= 'B4B8A8C1C1413B40FA8C7104008062068786B4B0B06007C8F2F232550100385A989F576C68C80E9068344A5500008E866231CDCECDD901B2688C2300001433373BAB9191113B40866231AA02007034323AAAE9E9693B40E68D7104008062A6A7A7353E366607486C7898AA00001C8D8D8D69726ACA0E9039261000C00B4C4D4D697C7CDC0E9021634B1600004E13C8D4D30964815D58008017989E9ED6D8D33510F3583A0000C58C8E8E6A6666C60E10F3622C00008A99FDE93990818101AA020070148BC5343B3B6B0708776101005E627E7E5E31E3F0B94B92F5721000008A191A1AD2FCFCBC1D202BBC0F0400F0028B8B8BD6D18FC2FB408C17A40300504C341AD5E2E2A21D206B6B6B540500E0687969495163E3954B927A7A7AA80A00C0515F7FBF968C8D572E49DA585FA72A000047ABABABD6C62B9724754722540500E0A8B7B757ABABAB76806C6E6E52150080A3F5F575F5F6F6DA01D2D5D5455500008EBABBBBAD8D572E49DAD9D9A12A0000479B9B9B8A18CB1E2E49EAE8E8A02A000047E170D85AF67049D2EEEE2E55010038DADEDE56381CB603A4BDBD9DAA00001C7576766A6B6BCB0E90783C4E5500008E767676AC8D572E490A8542540500E0A8BDBDDDDA78E592A4FDFD7DAA020070B4B7B7672D7B308100005EACADADCD5AF67049D2C1C101550100384A24126A6D6DB503A4A9A989AA00001C85422125'
$sData &= '12093B400E0F0FA90A00C0D1FEFEBE5A5A5AEC00090683540500E0A8A5A5C55AF67049D2D1D111550100383A3C3C547373B31D20814080AA00001C3536362A954AD901727C7C4C5500008E8E8E8ED4D8D86807485D5D1D550100380A0402D6B2874B92CECECEA80A00C0513A9D564343831D20B5B5B5540500E0A8BEBE5E2727274C2000805FE6F4F4D45AF67049524D4D0D55010038AAADADB5860E972465B359AA02007094C964ACA1C32549D5D5D5540500E0C8E7F3E9FCFCDC0E905C2E475500008EB2D9AC7C3E9F1D205EAF97AA00001C555757EBE2E2C20E90CBCB4BAA020070747979A9AAAA2A3B402A2B2BA90A00C0516565A53574B824299FCF53150080A3ABAB2B793C1E3B40DC6E3755010038AAA8A8B0860E9724DDDEDE52150080A39B9B1B555454D801525656465500008ECACBCB7573736307C8DDDD1D55010038BABDBDB5860E972495969652150080A3B2B2326BE82893D88505007899CBCB4B959494D81388F9010080629EE6858B7200007E89C7C7473B40CC0F000014F3F0F0F0FC1196CBC520020070565656A68787073B40EEEFEFA90A00C0D1DDDDDDF36DBC1C240400BC447979B9757B09579900005EECE6E6C6BA3F91CB1401002F565151F1FC2A130E1202005EE267D7B99B6F970200A018AFD7FBFC8552BCD21600F012171717F27ABD7680981F000028A6BABA5AB95CCE0E10F3030000C59C'
$sData &= '9F9FCBE7F3D901627E0000A018BFDFAFF3F3733B40CC0F00001493C964545B5B6B0788DFEFA72A000047B5B5B53A3B3BB303C4FC00004031A7A7A7AAAFAFB703A4AEAE8EAA00001C353434289D4EDB01727272425500008ED2E9B41A1B1BED00090402540500E0A8B1B151A954CA0E10731C0100A098542AA5A6A6263B40CC71040080629A9A9A944C26ED00393C3CA42A000047C964522D2D2D768034373753150080A35028A4FDFD7D3B40CC7104008062128984DADADAEC00098542540500E0A8ADAD4DF178DC0E904422415500008EE2F1B83A3A3AEC0031C71100008AE9E8E8D0CECE8E1D207B7B7B540500E0686767479D9D9D768098E3080000C5747575697B7BDB0E90DDDD5DAA020070B4B5B5A5EEEE6E3B40CC7104008062229188363636EC00D9DADAA22A000047EBEBEBEAE9E9B103C41C47000028A6B7B757EBEBEB76806C6E6E52150080A3D5D555F5F5F5D901128944A80A00C0517F7FBF969797ED0031C71100008A595959D1E0E0A01D20E63802004031D168540B0B0B7680ACACAC50150080A38585050D0D0DD901128D46A90A00C0512C167B3E812C2D2D51150080A3F9F9790D0F0F338100007E99E1E161CDCECEDA01B2B8B8485500008E666767353A3A6A07482C16A32A000047A3A3A39A9999B103646E6E8EAA00001CCDCCCC687C7CDC0E90919111AA020070343E3EAEC9C9493B40CC05110000'
$sData &= '8A999C9CD4C4C4841D20E682080000C54C4C4CE8C3870F76804C4F4F53150080A30F1F3EE8F5EBD77680980B22000014F3FAF56BBD7FFFDE0E90A9A929AA020070F4FEFD7BBD79F3C60E9057AF5E51150080A3376FDEE8C71F7FB403C4DC92050040316FDFBED5175F7C6107086B20008097F8FCF3CFF5EEDD3B3B40CC63E9000014F3B35D589C030100BCC4C4C4843E7EFC68070827D101002F313939696DBC7249B25E0E02004031E3E3E3D6D10F975478C31400004E7E761BAFF9827400008A191919B1AEBFE28D840080179B9F9FB75E01E292A4C1C141AA020070148BC5AC650F97242D2F2F53150080A3858505EB35E82E49EAEFEFA72A000047838383D6B2874B92D6D6D6A80A00C0D1F2F2B2A2D1A81D203D3D3D540500E0A8BFBFDF5AF67049D2C6C606550100385A5B5BB3963D5C92D4DDDD4D5500008E7A7B7BAD650F97246D6D6D51150080A3F5F5756BD9C32549E17098AA00001C4522116BD9C325493B3B3B540500E0686B6B4B9148C40E90F6F676AA020070D4D5D5652D7BB824291E8F53150080A39D9D1D757575D901D2D6D6465500008E3A3A3AAC650F9724251209AA020070B4B7B7A78E8E0E3B4042A110550100386A6F6FB7963D5C92944C26A90A00C0512291B0963D5C92D4D4D4445500008E42A190B5ECE192A4542A455500008E92C9A4B5ECE192A46030485500008E9A9A9AAC650F9724A5D3'
$sData &= '69AA020070944AA5AC650F972435343450150080A3C6C6461D1D1DD901727C7C4C5500008ED2E9B40281801D20F5F5F5540500E02810085843874B92CECECEA80A00C0D1C9C9893574B824A9B6B696AA00001CD5D5D55943874B9232990C550100383A3B3BB3860E9724D5D4D45015008023BFDFFF7C02C966B3540500E0289BCDCAEFF7DB01525D5D4D5500008E7C3E9F3574B824E9F2F292AA00001CE57239F97C3E3B40AAAAAAA80A00C091D7EBD5C5C5851D20575757540500E0E8EAEA4A5EAFD70E108FC7435500008E3C1E8FB5ECE192A4EBEB6BAA020070747D7D6D0D1D2E49AAA8A8A02A000047151515BAB9B9B103C4FC0000403137373772BBDD76809497975315008023B7DBADDBDB5B3B40EEEFEFA90A00C0D1DDDD9DCACACAEC00292D2DA52A000047A5A5A5D6D0E192A4878707AA020070F4F0F02097CB650748494909550100387A9A172ECA0100F8251E1F1F091000C02FC7232C00C0FF537898EBE62CA203005EECFEFEDEDAB9EB9264EDE90500A098B2B232DDDDDDD901629E2A0400A098DBDBDBE75799981F000028C6ED763FBF4C91EBDC01002F717D7D6DDDE0CE0BA500002FE6F17894CFE7ED00313F0000504C3E9F575555951D20959595540500E0A8AAAAEAF92B6DCD0F000014737171F17C02F17ABD540500E0C8E7F3E9E2E2C20E905C2E475500008EB2D9AC7C3E9F1D20E60700009C2690F3'
$sData &= 'F3733B40B2D92C550100383A3F3F576D6DAD1D20353535540500E0A8B6B6566767677680643219AA020070747676F67C02A9ABABA32A0000477575753A3D3DB503C4FC00004031C7C7C7AAAFAF67020100FC320D0D0D3A3E3EB603E4E4E484AA00005E3481343636DA01120804A80A00C0516363A38E8E8EEC0049A7D3540500E0E8E8E848C160D00E10731C0100A098A6A6261D1E1EDA01924AA5A80A00C0513299547373B31D204D4D4D540500E0A8B9B959070707768098E30800004E13486B6BAB1D20E63802004031A150488944C20E10731C0100A0984422A1B6B6363B4042A110550100386A6B6BD3DEDE9E1D20FBFBFB540500E0686F6F4F1D1D1D7680980B22000014D3D1D1A1DDDD5D3B40E2F13855010038DAD9D9516767A71D20EDEDED540500E0A8ABAB4BDBDBDB768098E3080000C56C6F6FABBBBBDB0E10731C0100A098EEEE6E6D6C6CD801628E23000014B3B1B1A14824620748381CA62A0000479148E4F904B2B9B9495500008ED6D6D6D4D3D363074857571755010038EAE9E9D1F2F2B21D204B4B4B540500E0687E7E5EFDFDFD7680F4F6F652150080A3FEFE7ECDCFCF4B92CA2469666646B1584CBFFFFDEFA90E00E093060606343535A5376FDEE89B6FBE2904C8D8D898DEBE7DAB7FF8877FB05E57984EA7D5D8D8A8743AAD4020A0E3E363353434E8F8F858F5F5F53A3D3D556D6DADCECECE545B'
$sData &= '5BAB4C2623BFDFAF4C26A39A9A1A65B359F97C3E65B359555757EBE2E2425EAF57171717AAAAAAD2D5D5952A2B2B757575258FC7A37C3E2F8FC7A3EBEB6BB9DD6EDDDCDCC8ED76EBF6F656E5E5E5BABDBD55595999EEEFEF555A5AAAFBFB7BB95C2E3D3E3EAAA4A4448F8F8F9264FDF79292123D3C3C58BFB6B4B454777777D6EF555E5E6EFD3B6E6E6E545151617D0DF97CDEFADA2A2B2B757979697DED5EAF57B95CCEFADE7C3E9FCECFCFADEFDDEFF7EBECEC4C7575753A3D3D555D5D9D4E4E4EACDA35343458B53D3A3A526363A352A99482C1A052A9949A9A9AAC1E1C1E1E2A180C5ABFEEE8E8488140809ED0137A424FFE5B7A62D62C954A291008E88F7FFCA35EBD7AA5D5D5D5C2D7FCE5975F3EFECDDFFC8DC2E1B0262727353C3CAC858505C562312D2D2D291A8D6A797959FDFDFD5A5D5D556F6FAFD6D7D7158944B4B9B9A97038ACEDED6D7576766A6767471D1D1D8AC7E36A6D6D552291502814523299B45EC4DED4D4A4A3A3A34F36F46903CDC63D6D583E9F7FD698BBBB3B959696EAE1E14125252592F4ACF0656565BABDBD95DBEDD6F5F5B53C1ECFCF0A9BCBE5545353F3B3029A7F98D3E9B482C1A0F5B51F1E1EAAA5A5458944C2FA1EDBDADAB4BBBB6BD5A0ABAB4B9B9B9BD676B79E9E1EADADADA9AFAF4FCBCBCB8A46A35A5A5AD2E0E0A0161616343434A4F9F9798D8C8C68666646A3A3A39A9999D1'
$sData &= 'C8C888E6E6E6148BC5AC5FB7B8B8484FE8093DA127FF2D3D8944225A5959515F5F9FE6E7E7158BC5B4B6B6A6F1F171FDE33FFE63214018CC0000BFD4FF1D000E7F5E59D1E0C5DA0000000049454E44AE426082'
Return $sData
EndFunc


Библиотека: BinaryImage.au3

Задача:
Нужно чтобы GUI передвигалось с помощью мышки.
 

kaster

Мой Аватар, он лучший самый
Команда форума
Глобальный модератор
Сообщения
4,020
Репутация
622
Zaramot
исправляй. и еще, пользуйся тэгом [autoit][/autoit] вместо [code][/code]
 

kaster

Мой Аватар, он лучший самый
Команда форума
Глобальный модератор
Сообщения
4,020
Репутация
622
Zaramot [?]
Имеется скрипт:
я его удалил. вроде не первый день тут. оформи по правилам, если хочешь развития темы. в противном случае, начну выдавать предупреждения
 
Верх